Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG
Pomoc
Logowanie » Wysyłanie wniosków bez podpisu elektronicznego

MSIG-M4
Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego "Monitor Sądowy i Gospodarczy"

CZĘŚĆ A
Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego
Od [dd-mm-rrrr]:*
 
Do [dd-mm-rrrr]:*
 

Płyta CD*

Plik dostarczony
na skrzynkę Portalu MS*

Plik dostarczony
na adres e-mailowy*


Forma papierowa*

CZĘŚĆ B
Fakturę wystawiać na*
 
Ulica
 
Nr domu*
 
Nr lokalu
 
Miejscowość*
 
Kod pocztowy*
 
Poczta*
 
Nr KRS
 
NIP*
 
Nr regon
 
CZĘŚĆ C
Adres do korespondencji dla faktury
Odbiorcy faktury (dane będą pobrane z części A)*
 
Inny (wypełnić część C)*
 
CZĘŚĆ D
Adres do korespondencji dla monitora
Odbiorcy faktury (dane będą pobrane z części A)*
 
Inny (wypełnić część D)*
 
CZĘŚĆ E
Imię*
 
Nazwisko*
 
Telefon*
 
E-mail*
 
Numer konta bankowego w celu ewentualnych rozliczeń finansowych*
 

___________
*) Pola oznaczone gwiazdką sa wymagane