Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG
Pomoc
Logowanie » Wysyłanie wniosków bez podpisu elektronicznego

MSIG-M2
Wniosek o przysłanie monitora sądowego i gospodarczego

CZĘŚĆ A
Fakturę wystawiać na*
 
Ulica
 
Nr domu*
 
Nr lokalu
 
Miejscowość*
 
Kod pocztowy*
 
Poczta*
 
Nr KRS
 
NIP*
 
Nr regon
 
CZĘŚĆ B
 
1. Nazwa firmy, której dotyczy ogłoszenie*
 
Nr KRS*
 
NIP
 
Nr regon
 
NS-REJ. KRS*
 
Forma i liczba zamówionych egzemplarzy monitora sądowego i gospodarczego

Płyta CD*

Plik dostarczony
na skrzynkę Portalu MS*

Plik dostarczony
na adres e-mailowy*


Forma papierowa*

Forma elektroniczna
(14,76 zł za 1 egzemplarz)
Forma papierowa
(31,32 zł za 1 egzemplarz)
CZĘŚĆ C
Adres do korespondencji dla faktury
Odbiorcy faktury (dane będą pobrane z części A)*
 
Inny (wypełnić część C)*
 
CZĘŚĆ D
Adres do korespondencji dla monitora
Odbiorcy faktury (dane będą pobrane z części A)*
 
Inny (wypełnić część D)*
 
CZĘŚĆ E
Imię*
 
Nazwisko*
 
Telefon*
 
E-mail*
 
Numer konta bankowego w celu ewentualnych rozliczeń finansowych*
 
Czy zamówione egzemplarze elektroniczne na CD mają być nagrane na jednej płycie? 
___________
*) Pola oznaczone gwiazdką sa wymagane