Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG
Logowanie » Wysyłanie wniosków bez podpisu elektronicznego
INFORMACJA
  • CZĘŚĆ A - wprowadź nazwę podmiotu oraz poprawny adres e-mail
  • CZĘŚĆ B - wprowadź plik w jednym z dozwolonych formatów (.rtf", ".doc", ".docx", ".txt")
  • CZĘŚĆ C - określ ilość i formę zamawianego egzemplarza monitora
  • Wprowadź kod z obrazka wycena ogłoszenia zostanie wysłana na podany adres email
Celem uzyskania informacji prosimy kontaktować sie z numerem tel: 71 748-96-00